Ogłoszenie przetargu na łącznik obwodnicy Inowrocławia
15 października 2015 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy ogłosiła przetarg na wyłonienie Wykonawcy na budowę łącznika obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25

Prawie 5 km trasa połączy się z obecnie budowanym  prawie 19 km odcinkiem obwodnicy, ominie miasto od północy i znacznie skróci czas przejazdu kierowców jadących na trasie Bydgoszcz – Poznań. Ograniczy też natężenie ruchu w tym uzdrowiskowym mieście i przyczyni się do podniesienia jakości życia jego mieszkańców.

Poglądowa mapa obwodnicy [kliknij aby powiekszć]

GDDKiA 

 

Inwestycja zakłada budowę 1 węzła drogowego ( „Sławęcinek” ), obiektów inżynierskich a także przebudowę istniejącej sieci drogowej, budowę chodników i zatok autobusowych. W ramach prac wykonane zostaną również urządzenia ochrony środowiska.

Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego oznacza, że w pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

O postępach i wyniku procedury przetargowej informować będziemy na bieżąco.