WFOŚiGW dofinansowuje wyposażenie
Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pozyskał samochód terenowy z napędem na cztery koła.

GDDKiA

 

Wydatki na zakup samochodu zostały współfinansowane aż w 90% ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie przez Wydział Ochrony Środowiska GDDKiA  w Bydgoszczy do wykonywania monitoringów środowiskowych na etapie porealizacyjnym inwestycji – Autostrady A1
Zakres prowadzonych monitoringów będzie obejmował między innymi: szczelność wybudowanych ogrodzeń zabezpieczających drogę przed dostępem zwierząt, ocenę wykorzystania przejść dla zwierząt oraz udatność nasadzeń przydrożnych.

GDDKiA

Wyposażenie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ułatwi niewątpliwie przeprowadzenie monitoringów zapisanych w decyzji środowiskowej.