Podpisano umowy na budowę wszystkich odcinków drogi ekspresowej S5

W dniu 12 października 2015 roku w siedzibie bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę prawie 130 km drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.Wykonawcy 7 odcinków drogi ekspresowej S5:

odc.1 Nowe Marzy – Dworzysko (23,3 km ) - cena 374 722 113,70 zł. firma IMPRESA PIZZAROTTI & C.S.p.A.,

odc. 2 Dworzysko – Aleksandrowo ( 22,4 km) - cena 409 760 779,95 zł. firma IMPRESA PIZZAROTTI & C.S.p.A.

odc. 3 Aleksandrowo – Tryszczyn (14,7 km) - cena 369 000 000 zł. konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ( lider), TRAKCJA PRKiI S.A (partner).;

odc. 4 Tryszczyn – Białe Błota ( 13,5 km ) - cena 328 476 590,77 zł. konsorcjum firm: POLAQUA Sp. z o.o. (lider), DRAGADOS S.A. (partner);

odc. 5 Białe Błota – Szubin (9,7 km) - cenę 259 926 113,82 zł. firma IMPRESA PIZZAROTTI & C.S.p.A.,

odc. 6 Szubin – Jaroszewo ( 19,3 km ) - cena 351 971 806,20 zł. konsorcjum firm: TRAKCJA PRKiI S.A. (lider), Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. (partner).;

odc. 7 Jaroszewo – gr. województwa ( 25,1 km ) - cena 421 818 666,51 zł. konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. ( lider); MIRBUD S.A. ( partner),

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, oprócz ceny, punktowany był termin wykonania prac oraz okres gwarancji.

 

Mapa poglądowa przebiegu drogi : [ kliknij aby powiększyć]

 GDDKiA   GDDKiA 

 

GDDKiA

 

Po podpisaniu umów na poszczególne odcinki, rozpoczną się prace projektowe. Wyłonieni Wykonawcy opracują projekt budowlany, który uszczegółowi dotychczasowe rozwiązania techniczne i pozwoli dokładnie wyznaczyć działki i tereny przewidziane do wykupu. Prace nad projektem zakończą się wydaniem przez Wojewodę Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Gdy decyzja stanie się prawomocna, rzeczoznawcy Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzą wycenę poszczególnych nieruchomości wywłaszczonych pod przyszłą drogę ekspresową S5. Po otrzymaniu decyzji odszkodowawczej wydaje przez Wojewodę, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeleje środki na konta bankowe poszczególnych Właścicieli działek i nieruchomości, zgodnie z decyzją. Rozpoczęcie wykupu nieruchomości planowane jest w roku 2017. Ostatnim etapem będą prace budowlane na przyszłej drodze ekspresowej S5 prowadzone w latach 2017 – 2019 roku.

 

 GDDKiA  GDDKiA

 

Droga ekspresowa S5 informacje ogólne:

Droga ekspresowa S5 biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju i dużym znaczeniu dla rozwoju portu w Gdańsku. Budowa drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, o długości prawie 130 km, przebiegać będzie od autostrady A1 w Nowych Marzach koło Grudziądza do Mielna na granicy z Wielkopolską.

 

GDDKiA

 

Inwestycja obejmować będzie m.in.:

-budowę dwóch jezdni drogi ekspresowej ( każda po 2 pasy ruchu )

- budowę węzłów drogowych,

- przebudowę istniejących węzłów,

- budowę obiektów inżynierskich

- przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych,

- budowę wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych/serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki,

- budowę urządzeń ochrony środowiska m.in. ekrany akustyczne i przejścia dla zwierząt

- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,

- wykonanie oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych, balustrad,

- budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,

- budowę Obwodów Utrzymania Drogi

- budowę wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury oraz wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.