Już 100 km drogi ekspresowej S3 w realizacji. Umowa na odcinek S3 Jawor-Bolków podpisana.

Podpisano umowę na budowę drogi ekspresowej S3 na odcinku Jawor- Bolków. To jedna z dwóch umów na  realizację  w sumie 36 - kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S3 od Legnicy do Bolkowa i zarazem szósta na budowę drogi ekspresowej S3 na terenie województwa dolnośląskiego. Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2015-2023 (z perspektywą do 2025) przewiduje budowę prawie 400 km nowych dróg na Dolnym  Śląsku za kwotę ponad 10 mld zł (tj. S3, S5, A18, rozbudowa dk8,  obwodnice: Bolkowa, Głogowa, Wałbrzycha i Kłodzka).Umowa na odcinek drogi ekspresowej S3  od Jawora do Bolkowa przewiduje, że 16-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej zostanie zaprojektowany i wybudowany w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem z realizacji robót okresów zimowych trwających  od 15 grudnia do  15 marca.

 

Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Jawor-Bolków zrealizowana zostanie przez firmę Mota Engil. Wartość umowna zadania wynosi ok. 345 mln zł.

 

W przyszłym tygodniu GDDKiA planuje podpisanie umowy  z wykonawcą sąsiedniego, prawie 20-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S3 od Legnicy do Jawora. Koszt budowy obu odcinków od Legnicy przez Jawor do Bolkowa wyniesie prawie 700 mln zł.

 

Oddanie do ruchu obu odcinków drogi ekspresowej S3 od Legnicy  do Bolkowa planowane jest w 2018 r.

 

Informacja o inwestycji:

Droga ekspresowa S3 stanowi element korytarza paneuropejskiego - Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC - The Central European Transport Corridor). Jako fragment europejskiej trasy E65 wiodącej z północy
na południe Europy, docelowo połączy miasto Malmö w Szwecji, będące ważnym ośrodkiem gospodarczym i portowym, z południem Europy, a dokładniej z miejscowością Chania w Grecji.

 

 

Na terenie Polski droga ekspresowa S3 przebiega południkowo od zespołu portów morskich Szczecin - Świnoujście na północy następnie wzdłuż zachodniej granicy kraju, poprzez okolice miast Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, Lubina, Legnicy, Jawora, Bolkowa oraz Kamiennej Góry do południowej granicy Polski w Lubawce.

Droga ekspresowa S3 będzie mieć kontynuację na terenie Republiki Czeskiej na podstawie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o połączeniu drogi ekspresowej S3 po stronie polskiej i drogi ekspresowej R11 po stronie czeskiej. W listopadzie b.r. GDDKiA planuje wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie z programu CEF „Łącząc Europę” ( Connecting Europe Facility) dla prawie 32 – kilometrowego odcinka od Bolkowa przez Lubawkę do  granicy polsko-czeskiej.

 

Główne cele inwestycji:

 • ułatwienie  międzynarodowego transportu drogowego,
 • skomunikowanie terenów przygranicznych, poprzez autostradę A4 i sieć dróg ekspresowych, z centralną Polską,
 • poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa ruchu,
 • zmniejszenie oddziaływania transportu drogowego na środowisko,
 • dopuszczenie ruchu pojazdów ciężkich o nacisku do 115 kN na oś,
 • wyprowadzenie ruchu tranzytowego z drogi krajowej nr 3 i drogi krajowej nr 5 poza rejon miasta Jawor i Bolków.

Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica-Bolków przewiduje:

 • budowę odcinka drogi ekspresowej o długości około 36  km o przekroju 2 x 2 pasy ruchu w każdą stronę, pas awaryjny oraz pas dzielący min. 5 m,
 • budowę 4 węzłów drogowych: „Jawor”, „Jawor II”, „Paszowice” oraz „Bolków”,
 • przebudowę dróg poprzecznych przecinanych drogą ekspresową w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
 • budowę dróg dojazdowych i wewnętrznych w pasie drogowym drogi ekspresowej przeznaczonych dla obsługi przyległego do drogi terenu oraz umożliwienia dojazdu do urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi ekspresowej,
 • budowę 6 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej S3, nad droga powiatową, krajową, wałem zbiornika przeciwpowodziowego  oraz linią PKP,
 • budowę 15 wiaduktów nad drogą ekspresową S3 w ciągu dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
 • budowę 4 mostów w ciągu drogi ekspresowej S3,
 • budowę dwóch miejsc obsługi podróżnych (MOP)
 • budowę dwóch Obwodów Utrzymania Drogi
 • budowę elementów ochrony środowiska

Na powyższym odcinku drogi ekspresowej S3 przewiduje się budowę trzech miejsc lądowania śmigłowców ratunkowych na MOP Jawor i na Obwodzie Utrzymania Drogi.