S8 Wybór nadzoru inwestorskiego

Trwają procedury przetargowe na tzw. warszawskie fragmenty S8 realizowane przez Oddział w Białymstoku. W dniu 24 sierpnia zostały otwarte oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem na odcinki: od obwodnicy Wyszkowa do węzła Poręba i od tego węzła - do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Równolegle trwają procedury przetargowe wyłaniające wykonawców robót na obu odcinkach – na każdy z nich wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych do 20 firm i konsorcjów.Do przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem na 13-kilometrowy odcinek I a Wyszków węzeł Poręba (z węzłem) zgłosiło się 11 podmiotów gospodarczych, proponujących cenę na swoje usługi od 8,9 mln. zł - do 11,7 mln zł. Najtańszą ofertę złożyła firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Z kolei w przetargu na pełnienie nadzoru na ponad 16 km odcinku I b od węzła Poręba do istniejącej obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej zgłosiło się 9 firm i konsorcjów. Tu ceny oferty zaczynały się od 10,6 mln zł. (francuska firma Safege), a kończyły na 12,6 mln zł.

 

W obu przypadkach zadanie wykonawcy polega na tym że w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski na prowadzonej inwestycji, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego.

 

Więcej:   http://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,oddzial-100