Obwodnica Inowrocławia – prace trwają

Postępują intensywne roboty na budowie obwodnicy Inowrocławia. Do tej pory Wykonawca zakończył prace przygotowawcze związane z wycinką drzew, rozbiórkami budynków i ogrodzeń kolidujących z budowaną. Kontynuowane są roboty zasadnicze związane z usuwaniem kolizji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych i telekomunikacyjnych.

Trwa odhumusowanie terenu pod inwestycję oraz budowa pierwszych nasypów pod drogi technologiczne, które usprawnią wewnętrzny ruch budowlany oraz ograniczą uciążliwość budowy dla okolicznych mieszkańców.

W okresie wakacyjnym trwały już pierwsze prace na obiektach inżynierskich w ciągu budowanej obwodnicy. Na chwilę obecną zakończone zostało wykonanie robót palowych na dwóch obiektach w ciągu budowanej trasy ( WO8S i PG14S). Jest to o tyle istotne, że jeden z nich (obiekt WO8S) został ujęty w jednym z Kamieni Milowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą.

 

GDDKiA  GDDKiA

 

Wszystkie prace na budowie prowadzone są pod stałym nadzorem przyrodniczo-środowiskowym i archeologicznym. Do tej pory na placu budowy napotkano skupiska obiektów archeologicznych związanych z osadnictwem kultury łużyckiej oraz groby i cmentarzyska szkieletowe z okresu rzymskiego.

 

Przewidywany termin zakończenia prac przy budowie obwodnicy Inowrocławia, planowany jest w połowie 2017 roku.

 

GDDKiA  GDDKiA

 

Szczegółowe informacje z postępu prac znajdziecie Państwo na stronie:

www.obwodnicainowroclawia.pl