Słupki które mogą ratować życie
Występują na drodze elementy na które warto zwracać uwagę, szczególnie gdy wybieramy się w dalszą podróż. Niektóre z nich mogą nam pomóc albo nawet uratować życie.

Słupki prowadzące (zwane również hektometrowymi lub pikietażowymi ) znajdujące się przy drodze, pozwalają określić położenie w trasie, zwłaszcza poza teren zabudowanym. Może to być szczególnie ważne w przypadku awarii samochodu lub wypadku drogowego. Operatorzy pomocy drogowej służb ratowniczych i drogowych, by przysłać pomoc i podjąć interwencję, muszą znać dokładnie miejsce, w którym się znajdujemy. Gdy w pobliżu brak miejsc charakterystycznych czy zabudowań, bardzo pomocne okazują się właśnie słupki prowadzące.

 

GDDKiA

 

Słupki rozmieszczone są na drogach krajowych i wojewódzkich co 100 m. Na słupkach znajdziemy zazwyczaj dwie liczby.

Pierwsza z nich oznacza numer kilometra danego odcinka drogi, a druga uszczegóławia lokalizację do 100 m. Słupek opisany np. liczbami „198” i „5” oznacza, że znajdujemy się w 198 kilometrze i 500 metrze odcinka danej drogi. Dodatkowo w lokalizacjach odpowiadających „pełnym kilometrom” drogi (w tzw. hektometrach zerowych), słupki opisywane są na samej górze numerami danej drogi.
Tak przyjęte zasady są ogromnym ułatwieniem komunikacyjnym dla wszystkich służb, starających się określić nasze położenie.