Budowa obwodnicy Brodnicy na półmetku
Trwają intensywne prace przy budowie prawie 1,5 km odcinka obwodnicy Brodnicy. Na ukończeniu są prace ziemne i branżowe. Kształtów nabiera też obwodnicowa estakada.

W lipcu Wykonawca zakończył prace związane z montażem konstrukcji stalowej estakady. Obecnie trwają prace związane z betonowaniem kolejnych etapów żelbetowej płyty pomostu ustroju nośnego. W sierpniu planowane jest zakończenie betonowania powierzchni płyty w około 50 % .

Roboty ziemne zakończono w 95 %. Obecnie trwają prace przy ustawianiu krawężników kamiennych w ciągu głównym obwodnicy. Zaawansowanie tych prac to 60%. na odcinku od istniejącego ronda Toruńskiego do obiektu mostowego oraz w okolicach ulicy Sikorskiego.Trwają też prace przygotowawcze do układania warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

 

GDDKiA  GDDKiA

 

W ramach robót wodno-kanalizacyjnych, instalacji gazowej oraz sanitarnej przebudowano niemal wszystkie kolizje branżowe na trasie przyszłej obwodnicy. Wybudowane jest 80% sieci kanalizacji deszczowej. Zamontowano też dwa komplety zespołów podczyszczających.

Na ukończeniu są prace związane z usuwaniem kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych. Obecnie trwają roboty kablowe związane z budową oświetlenia drogowego.

Przewidywany termin zakończenia prac przy budowie obwodnicy Brodnicy, planowany jest w połowie przyszłego roku.

 

Szczegółowe informacje z postępu prac znajdziecie Państwo na stronie:

www.obwodnicabrodnicy.pl