Otwarcie ofert na odcinek drogi ekspresowej S5 Szubin - Jaroszewo

21 lipca 2015 roku otwarto oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę ponad 19 km odcinka drogi ekspresowej S5 Szubin - JaroszewoDo drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 20 Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. W odpowiedzi na wysłane zaproszenia, złożono 9 ofert.

Najniższą cenę 351 971 806,20 zł. zaoferowało konsorcjum firm: TRAKCJA PRKiI S.A. (lider), Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. (partner).; natomiast wartość najdroższej oferty to 483 589 451,88 złotych.

Kryteria oceny ofert to: cena (90%), termin realizacji ( 5%) i okres gwarancji jakości (5%).

Teraz rozpocznie się badanie i ocena złożonych ofert, po czym zostanie dokonany wybór oferty najkorzystniejszej.

Podpisanie umowy z Wykonawcą odcinka planowane jest jesienią bieżącego roku.

 

Zestawienie ofert

 

 GDDKiA 

kliknij aby powiększyć