Oferty na odcinek S5 Tryszczyn - Białe Błota - otwarte
14 lipca 2015 roku otwarto oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę ponad 13,5 km odcinka drogi ekspresowej S5 Tryszczyn – Białe Błota

Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 18 Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. W odpowiedzi na wysłane zaproszenia, złożono 8 ofert.

Najniższą cenę 328 476 590,77 złotych zaoferowało konsorcjum firm: POLAQUA Sp. z o.o. (lider), DRAGADOS S.A. (partner); natomiast wartość najdroższej oferty to 476 514 454,98 złotych.

 

Zestawienie ofert  

 

Teraz rozpocznie się badanie i ocena złożonych ofert, po czym zostanie dokonany wybór oferty najkorzystniejszej.

Podpisanie umowy z Wykonawcą odcinka planowane jest jesienią bieżącego roku.

 

GDDKiA 

Mapa poglądowa: kliknij aby powiększyć

 

Po przetargu - projektowanie i wykupy

Po zakończeniu procedury przetargowej, Wykonawca danego odcinka, (z którym zostanie podpisana umowa), opracuje projekt budowalny, który uszczegółowi dotychczasowe rozwiązania techniczne i pozwoli dokładnie wyznaczyć działki i tereny przewidziane do wykupu. Prace nad projektem zakończą się wydaniem przez Wojewodę Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej a następnie rzeczoznawcy działający z ramienia Urzędu Wojewódzkiego, przeprowadzą wycenę poszczególnych nieruchomości wywłaszczonych pod przyszłą drogę ekspresową S5. Po otrzymaniu decyzji odszkodowawczej wydanej przez Wojewodę, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeleje środki na konta bankowe poszczególnych Właścicieli działek i nieruchomości, zgodnie z ostateczną decyzją. Ostatnim etapem będą prace budowlane na przyszłej drodze ekspresowej S5.