Otwarcie ofert na odcinek S5 Jaroszewo - granica województwa
14 lipca 2015 roku otwarto oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę ponad 25 km odcinka drogi ekspresowej S5 Jaroszewo – gr. województwa

Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 20 Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. W odpowiedzi na wysłane zaproszenia, złożono 12 ofert.

Najniższą cenę 421 818 666,51 zł. zaoferowało konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. ( lider); MIRBUD S.A. ( partner), natomiast wartość najdroższej oferty to 676 429 282,38 złotych.

Kryteria oceny ofert to: cena (90%), termin realizacji ( 5%) i okres gwarancji jakości (5%).

 

Zestawienie ofert  

 

Teraz rozpocznie się badanie i ocena złożonych ofert, po czym zostanie dokonany wybór oferty najkorzystniejszej.

Podpisanie umowy z Wykonawcą odcinka planowane jest jesienią bieżącego roku.

 

GDDKiA 

Mapa poglądowa: kliknij aby powiększyć

 

Po przetargu - projektowanie i wykupy

Po zakończeniu procedury przetargowej, Wykonawca danego odcinka, (z którym zostanie podpisana umowa), opracuje projekt budowalny, który uszczegółowi dotychczasowe rozwiązania techniczne i pozwoli dokładnie wyznaczyć działki i tereny przewidziane do wykupu. Prace nad projektem zakończą się wydaniem przez Wojewodę Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej a następnie rzeczoznawcy działający z ramienia Urzędu Wojewódzkiego, przeprowadzą wycenę poszczególnych nieruchomości wywłaszczonych pod przyszłą drogę ekspresową S5. Po otrzymaniu decyzji odszkodowawczej wydanej przez Wojewodę, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeleje środki na konta bankowe poszczególnych Właścicieli działek i nieruchomości, zgodnie z ostateczną decyzją.

Ostatnim etapem będą prace budowlane na przyszłej drodze ekspresowej S5.