Oferty na odcinek S5 Nowe Marzy - Dworzysko - otwarte
13 lipca 2015 roku otwarto oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka I drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy - Dworzysko

Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 20 Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. W odpowiedzi na wysłane zaproszenia, złożono 9 ofert.

Najniższą cenę 374 722 113,70 zł. zaoferowała firma IMPRESA PIZZAROTTI & C.S.p.A., natomiast wartość najdroższej oferty to 613 524 566,82 złotych.

Kryteria oceny ofert to: cena (90%), termin realizacji ( 5%) i okres gwarancji jakości (5%).
Teraz rozpocznie się badanie i ocena złożonych ofert, po czym zostanie dokonany wybór oferty najkorzystniejszej.
Podpisanie umowy z Wykonawcą odcinka planowane jest jesienią bieżącego roku.

 

Zestawienie ofert

 

Odcinek drogi S5 Nowe Marzy - Dworzysko o długości 23,3 km jest pierwszym odcinkiem ekspresowej „piątki”. Jeszcze w lipcu br. powinny zostać otwarte oferty dla pozostałych 6 odcinków drogi S5 pomiędzy Dworzyskiem a granicą województwa.

 

GDDKiA 

Mapa poglądowa: kliknij aby powiększyć

 

Po przetargu - projektowanie i wykupy

Po zakończeniu procedury przetargowej, Wykonawca danego odcinka, (z którym zostanie podpisana umowa), opracuje projekt budowalny, który uszczegółowi dotychczasowe rozwiązania techniczne i pozwoli dokładnie wyznaczyć działki i tereny przewidziane do wykupu. Prace nad projektem zakończą się wydaniem przez Wojewodę Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej a następnie rzeczoznawcy działający z ramienia Urzędu Wojewódzkiego, przeprowadzą wycenę poszczególnych nieruchomości wywłaszczonych pod przyszłą drogę ekspresową S5. Po otrzymaniu decyzji odszkodowawczej wydanej przez Wojewodę, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeleje środki na konta bankowe poszczególnych Właścicieli działek i nieruchomości, zgodnie z ostateczną decyzją.

Ostatnim etapem będą prace budowlane na przyszłej drodze ekspresowej S5.