Czytelne oznakowane w Bydgoszczy i okolicach
Z inicjatywy Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa w Transporcie w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim przeprowadzony zostanie przegląd oznakowania ulic. Zadanie zostanie zrealizowane przy współpracy miasta z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Za oznakowanie w Bydgoszczy odpowiada Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Każda nowa inwestycja wiąże się z opracowywaniem szczegółowych rozwiązań związanych z organizacją ruchu. Na silnie zurbanizowanym terenie zdarzają się jednak sytuacje, że na niektórych odcinkach ulic ze względu na dużą liczbę znaków, kierowcy w trakcie jazdy mają wyjątkowo mało czasu na śledzenie wszystkich informacji drogowych. Dlatego eksperci zamierzają zastanowić się między innymi nad sekwencją umieszczenia kolejnych znaków oraz możliwością usunięcia części z nich. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i czytelność oznakowania.

 

GDDKiA

 

W trakcie pilotażowej akcji weryfikowana będzie zgodność oznakowania z przepisami wraz z opracowaniem raportu z tych działań. Zostanie on przekazany do Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Raport będzie zawierał informacje przydatne do stosowania przez zarządców dróg na drogach samorządowych – w celu podniesienia standardów oraz większej spójności oznakowania kierunkowego i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przegląd oznakowania prowadzony będzie przez Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, a także Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Koordynacje działań i wsparcie eksperckie zrealizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad w Bydgoszczy.

 

Również mieszkańcy powiatu bydgoskiego mogą przekazywać swoje uwagi dotyczące oznakowania. Wystarczy wysłać e-mail na adres: znaki@um.bydgoszcz.pl. Uwagii zdjęcia można też zamieszczać na portalu społecznościowym Facebook - profil „Porządkujemy znaki, wyślij zdjęcie”