Postęp prac na budowie obwodnic Brodnicy i Inowrocławia


Inowrocław:

W minionym tygodniu (od 11.05.2015 do 17.05.2015r.) Wykonawca prowadził prace związane z budową ciągów komunikacyjnych w zakresie odhumusowania i wykonywania nasypu. Rozpoczęto realizację odcinka próbnego stabilizacji gruntu oraz prac przygotowawczych w zakresie przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Poza robotami na budowie Wykonawca kontynuuje prace projektowe. W opinii Inżyniera roboty na budowie prowadzone są w sposób prawidłowy.

Szczegółowe informacje w zakładce "Inwestycje drogowe/ Budowa obwodnicy Inowrocławia":

http://www.gddkia.gov.pl/pl/2685/Budowa-obwodnicy-Inowroclawia

 

Brodnica:

W tygodniu od 11.05.2015r. do 17.05.2015r. Wykonawca prowadził prace związane z deskowaniem, zbrojeniem oraz betonowaniem ciosów oraz oczepów poszczególnych podpór estakady. Wykonywał przebudowy kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej oraz wodociągowej. W dniu 13 maja 2015 wykonano próbne obciążenia pala podpory 7. Uzyskano wyniki potwierdzające projektowane nośności. Poza robotami na budowie Wykonawca kontynuuje prace projektowe.

Szczegółowe informacje w zakładce "Inwestycje drogowe/Budowa obwodnicy Brodnicy":

http://www.gddkia.gov.pl/pl/2683/Budowa-obwodnicy-Brodnicy