Anita Oleksiak - Dyrektor Oddziału

tel. +48 58 511 24 04

faks: +48 58 511 24 05

 

Waldemar Chejmanowski - Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji

tel. +48 58 511 24 04

faks: +48 58 511 24 05

 

Karol Markowski - Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami

tel. +48 58 511 24 04

faks: +48 58 511 24 05

 

Justyna Kiełbus - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

tel. +48 58 511 24 04

faks: +48 58 511 24 05