Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Sylwia Seneczko - Naczelnik Wydziału

tel. +48 81 534 92 15

e-mail: sseneczko@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zamówień Publicznych

Waldemar Wójcik - Naczelnik Wydziału

tel./fax. +48 81 534 92 39

e-mail: wawojcik@gddkia.gov.pl

lub

Agnieszka Frąk - zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 81 534 92 57

e-mail: afrak@gddkia.gov.pl

 

Wydział Obsługi Prawnej

Patryk Łysakowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 81 534 92 48

fax. +48 81 532 44 67

e-mail: plysakowski@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Komunikacji

Łukasz Minkiewicz

tel. +48 81 532 30 71

fax. +48 81 743 71 68

e-mail: lminkiewicz@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Gwarancji

Marian Chęciński

tel. +48 81 534 92 16

fax. +48 81 743 71 68

e-mail: mchecinski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dokumentacji

Leszek Wilczopolski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 81 749 00 19

fax. +48 81 743 71 68

e-mail: lwilczopolski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Ochrony Środowiska

Marta Kowalska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 81 749 00 23

fax. +48 81 749 00 25

e-mail: makowalska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Nieruchomości

ul. Czechowska 2 (budynek OPGK), 20-072 Lublin

Marcin Jakimiak - Naczelnik Wydziału

tel. +48 81 534 92 28

fax. +48 81 534 51 35

e-mail: mjakimiak@gddkia.gov.pl

 

Wydział Monitorowania Inwestycji Drogowych

Rafał Turczyn - Naczelnik Wydziału

tel. +48 81 534 92 55

fax. +48 81 743 71 68

e-mail: rturczyn@gddkia.gov.pl

 

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe

ul. Olszewskiego 1A, 20-481 Lublin

Piotr Kuna - w.z. Naczelnika Wydziału

tel./fax. +48 81 749 03 34

e-mail: laboratorium_lublin@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dróg i Sieci Drogowej

Renata Klimkiewicz - p.o. Naczelnika Wydziału

tel. +48 81 749 00 26

fax +48 81 744 19 81

e-mail: rklimkiewicz@gddkia.gov.pl

 

Wydział BRD i Zarządzania Ruchem

Zdzisław Tworek - Naczelnik Wydziału

tel. +48 81 534 92 37

fax. +48 81 534 01 66

e-mail: ztworek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

 

Zdzisław Tworek - Naczelnik Wydziału

tel. +48 81 534 92 37

fax. +48 81 534 01 66

e-mail: ztworek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Mostów

Andrzej Wierzchowski - p.o. Naczelnika Wydziału

tel. +48 81 534 92 44

fax. +48 81 532 44 67

e-mail: awierzchowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Emil Pasierbiewicz - Naczelnik Wydziału

tel./fax. +48 81 534 92 19

e-mail: epasierbiewicz@gddkia.gov.pl

 

Wydział Finansowo - Księgowy

Małgorzata Walczak - Naczelnik Wydziału

tel. +48 81 534 92 63

fax. +48 81 534 92 62

e-mail: mawalczak@gddkia.gov.pl

 

Wydział Administracji

Adam Szwed - Naczelnik Wydziału

tel. +48 81 534 92 42

fax. +48 81 534 92 62

e-mail: aszwed@gddkia.gov.pl

 

Wydział Planowania

Andrzej Małowski - Naczelnik Wydziału

tel./fax. +48 81 534 92 18

e-mail: amalowski@gddkia.gov.pl

 

Rejon Chełm

Paweł Kozdroń - Kierownik Rejonu

ul. Podgórze 2, 22-100 Chełm

tel. +48 82 563 31 09

fax. +48 82 563 57 70

e-mail: RDK_Chelm@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 82 563 30 19

 

Rejon Kraśnik

Piotr Puzio - Kierownik Rejonu

ul. Obwodowa 9, 23-200 Kraśnik

tel. +48 81 884 45 50

fax +48 81 825 20 07

e-mail: RDK_Krasnik@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 81 825 20 05

 

Rejon Lubartów

Paweł Krystjańczuk - p.o. Kierownika Rejonu

ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów

tel./fax +48 81 855 24 58

e-mail: RDK_Lubartow@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 81 855 24 58

 

Rejon Międzyrzec Podlaski

Krzysztof Szkodziński - Kierownik Rejonu

ul. Radzyńska 11A, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

tel. +48 83 371 27 54

fax. +48 83 371 44 16

e-mail: RDK_Miedzyrzec@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 83 371 64 80

 

Rejon Puławy

Mikołaj Żuchowski - Kierownik Rejonu

ul. Składowa 1A, 24-100 Puławy

tel. +48 81 886 48 39

fax +48 81 886 21 27

e-mail: RDK_Pulawy@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 81 881 10 11

 

Rejon Zamość

Kazimierz Kietliński - Kierownik Rejonu

ul. Szczebrzeska 69, 22-400 Zamość 

tel. +48 84 639 34 15

fax. +48 84 639 36 44

e-mail: RDK_Zamosc@gddkia.gov.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel. +48 84 639 34 17