Informacji o planowanych i realizowanych inwestycjach przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Katowicach oraz o bieżącym utrzymaniu dróg udziela

 

Marek Prusak

Starszy specjalista ds. komunikacji społecznej

tel. kom. +48 660 709 123

tel. +48 32 20 86 290 

e-mail: mprusak@gddkia.gov.pl