Rok 2015 - pełen drogowych inwestycji

Kierowcy korzystający z autostrady A1 od Czerniewic do Kowala, mają już do dyspozycji na tym odcinku wszystkie pary Miejsc Obsługi Podróżnych i planowane na tym odcinku stacje benzynowe. Po oddaniu do ruchu w ubiegłym roku Autostrady A1 w budowie są teraz obwodnice miast. Planowane są też większe remonty.Trwają prace przy budowie obwodnicy Brodnicy.

Kontynuowane są deskowania, zbrojenia oraz betonowanie filarów wraz z podporami przyszłej estakady. Trwają też roboty na drodze krajowej nr 15 w kierunku Olsztyna, gdzie w przyszłości powstanie rondo u zbiegu ulic Kolejowej i Sikorskiego. Trwa również budowa nasypów oraz usuwane są kolizje wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Na budowie obwodnicy pracuje obecnie ok 100 osób i 30 maszyn budowlanych.

 

GDDKiA

 

Realizowane są roboty na obwodnicy Inowrocławia.

Wykonywane jest odhumusowanie terenu pod drogi technologiczne, rozbiórka budynków, ogrodzeń oraz usuwanie z placu budowy korzeni drzew i krzewów. Wykonanie tych prac umożliwi wkrótce znaczne poszerzenie frontu robót. W kulminacyjnym momencie, prace na budowie będą prowadzone z udziałem ok. 500 pracowników i kilkudziesięciu maszyn budowlanych. Obie inwestycje realizowane są w systemie „projektuj i buduj” co w tym przypadku oznacza m.in. konieczność dostosowania zatwierdzonego projektu budowlanego m.in. do zmienionych przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu (usytuowanie i parametry ekranów akustycznych).

 

GDDKiA  GDDKiA

 

Kierowcy korzystający już z całej autostrady A1 od Czerniewic do Kowala, mają do dyspozycji na tym odcinku już wszystkie pary Miejsc Obsługi Podróżnych: Otłoczyn, Kałęczynek, Machnacz, Ludwinowo oraz wszystkie planowane obecnie na tym odcinku stacje benzynowe ( 2 w Otłoczynie, 1 w Machnaczu).

 

GDDKiA

 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oprócz budowy nowych dróg krajowych, prowadzi też intensywne prace mające na celu poprawę jakości istniejących tras województwa kujawsko-pomorskiego. Naprawy nawierzchni mają przede wszystkim zapewnić płynność ruchu i bezpieczeństwo kierowców na drodze.

 

Wymiana nawierzchni:

Nowa nawierzchnia powstanie na drodze krajowej nr 25, na odcinku Kamień Krajeński - Sępólno Krajeński ( 4 km ) oraz na odcinku Złotniki Kujawskie – Jaksice (prawie 5 km).

Budowa chodników:

Nowa ścieżka pieszo rowerowa pojawiła się już na Szosie Bydgoskiej w Inowrocławiu na długości ponad 500 metrów. Niebawem powstanie też półtora kilometrowy chodnik z dodatkową infrastrukturą ( zatokami, ścieżki rowerowe, wjazdy do posesji ) w dwóch miejscach Sępólna Krajeńskiego - na ulicach Chojnickiej i Koronowskiej.

Nowa sygnalizacja świetlna powstanie natomiast w Białym Borze ( na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 55 z drogą powiatową (gmina Grudziądz).

W tym roku wyremontowany zostanie także most przez rz. Rakutówkę, przy drodze krajowej nr 91 w m. Przyborowo ( powiat włocławski ). Prace przy remoncie prowadzone będą tak by zachować ciągłość ruchu.

 

Dzięki wszystkim tego rodzaju corocznym działaniom, w ubiegłym roku spadła liczba ofiar wypadków na drogach krajowych naszego województwa.

Statystyczne dane szacunkowe wskazują, iż w 2014 roku, w porównaniu do roku 2013, bezwzględna liczba:

- osób RANNYCH w wypadkach spadła o ok. 28,0 %,

- ofiar ŚMIERTELNYCH o ok. 12%.

Liczba wypadków drogowych zmniejszyła się natomiast o ok. 22%.

 

GDDKiA

 

Ponadto przetargi dla wszystkich odcinków, 130 km drogi ekspresowej S5, są już na drugim etapie, w którym to Wykonawcy przedłożą swoje oferty cenowe. Po zakończeniu tego etapu wybrane zostaną najkorzystniejsze oferty firm, które zajmą się projektowaniem i budową przyszłej drogi. Podpisanie umów z Wykonawcami planowane jest jesienią bieżącego roku. Wykonawcy opracują Projekty Budowalne, które uszczegółowią dotychczasowe rozwiązania techniczne i pozwolą dokładnie wyznaczyć działki i tereny przewidziane do wykupu. Powyższe prace nad projektem zakończą się wydaniem przez Wojewodę decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej ( ZRID ) po której Urząd Wojewódzki rozpocznie prace związane z wyceną poszczególnych działek przewidzianych do wykupu. Nastąpi to nie wcześniej niż na przełomie roku 2016/2017.

 

Osoby, które już teraz chciałyby się zapoznać z planowanym przebiegiem przyszłej drogi ekspresowej mogą skorzystać z Punktu Informacyjnego w GDDKiA, który czynny jest w każdy CZWARTEK od godziny 9.00 do 11.00 w Bydgoszczy na ul. Fordońska 6. Można również umówić się na inny termin telefonicznie - po numerem 52 323 45 67