Kolejne odcinki S5 - w drugim etapie przetargu

W dniu 04 maja 2015 r. zaproszono Wykonawców do drugiego etapu przetargu, na budowę drogi ekspresowej S5 dla trzech odcinków:
Tryszczyn – Białe Błota 13,5 km ( 18 Wykonawców )
Białe Błota – Szubin 9,7 km ( 20 Wykonawców )
Szubin – Jaroszewo 19,3 km ( 20 Wykonawców ).

Termin składania ofert na powyższe odcinki upływa w dniu 15.06. 2015 r.W pierwszym etapie przetargu złożone zostały wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostali Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa spełniały warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawcy, którzy pozytywnie przeszli weryfikację wniosków, zostali zaproszeni do drugiego etapu przetargu i złożenia ofert.

 

Przypominamy, że  10 kwietnia 2015 r. zaproszono już Wykonawców do drugiego etapu przetargów dla odcinków Aleksandrowo – Tryszczyn oraz Jaroszewo – gr. województwa a w dniu 17 kwietnia 2015 r. dla odcinków Nowe Marzy – Dworzysko oraz Dworzysko – Aleksandrowo.

 

Obecnie wszystkie siedem odcinków drogi ekspresowej S5 jest już na drugim etapie przetargu.