Przygotowanie i realizacja obwodnic Brodnicy i Inowrocławia


Na realizację budowy obwodnicy Inowrocławia dnia 18.01.2013 roku, została wydana decyzja nr 1/ZRID/2013 o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego znak WI.II.ZRID.7820.3.2012.ZD, która stała się ostateczna decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak DOII-I-pd/BOII-4pd-772-62-1766/13/14, NK: 305951/14 w dniu 10 listopada 2014.

 

Powyższe zezwolenie m.in. zatwierdza projekt budowlany wg którego są prowadzone obecnie prace. Na podstawie zezwolenia na realizację tej inwestycji, Wykonawca zgłosił w dniu 10 lutego 2015 do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego rozpoczęcie robót.

 

Wykonawca realizuje inwestycję w systemie „projektuj i buduj” co w tym przypadku oznacza m.in. konieczność dostosowania zatwierdzonego projektu budowlanego do zmienionych przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu (usytuowanie i parametry ekranów akustycznych). Wykonawca opracowując projekt wykonawczy ma prawo zaproponować Zamawiającemu ( GDDKiA ) inne rozwiązania niż przyjęte w projekcie budowalnym, optymalizujące realizację tej inwestycji. Jeśli będą to istotne zmiany to będzie musiał w zakresie tych zmian uzyskać zamienne zezwolenie na realizację inwestycji.

 

Na podstawie Zezwolenia na Realizację nr 1/ZRID/2013 z dnia 18.01.2013 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski ustala odszkodowania za przejęte grunty pod budowę obwodnicy, co stanowi podstawę do wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości.

Na podobnych zasadach jest realizowana „Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462,00 do km 299+944,00”

 

Postęp prac:

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową www.gddkia.gov.pl , zakładka „Inwestycje drogowe”, gdzie cykliczne będziemy udostępniać informacje, dotyczące postępu prac na budowie obwodnic Brodnicy i Inowrocławia.

 

Brodnica:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/2683/Budowa-obwodnicy-Brodnicy

Inowrocław:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/2685/Budowa-obwodnicy-Inowroclawia