Pierwsze wyniki badań archeologicznych na obwodnicy Inowrocławia [zdjęcia]
Teren, przez który przechodzić będzie budowana obwodnica od dawna był przedmiotem zainteresowania różnych ośrodków badawczych. Dopiero jednak badania archeologiczne na inwestycjach drogowych, pozwalają na pełniejszy wgląd w pozostałości po pradziejowym osadnictwie na tym obszarze.

Wstępne wyniki badan wskazują na bezprecedensowe w skali regionu nasycenie zabytkami. Zaskakuje zarówno ich ilość, jak i jakość. Wśród kilkudziesięciu tysięcy obiektów natrafiono na bogato wyposażone groby oraz pozostałości po siedzibach ludzkich, datowanych od epoki kamienia po średniowiecze. Cześć zabytków  została już oczyszczona i zakonserwowana. Reszta oczekuje na opracowanie i specjalistyczne analizy.

 

GDDKiA  GDDKiA

 

GDDKiA  GDDKiA

 

GDDKiA  GDDKiA

 

   GDDKiA    GDDKiA

 

  GDDKiA   GDDKiA