Kolejne odcinki S5 - w drugim etapie przetargu

W dniu 17 kwietnia 2015 r. zaproszono Wykonawców do drugiego etapu przetargów, na budowę drogi ekspresowej S5 dla dwóch odcinków:

Nowe Marzy – Dworzysko ( zaproszono 20 Wykonawców ) - dł. 23,3 km

Dworzysko – Aleksandrowo ( zaproszono 20 Wykonawców ) - dł. 22,4 km

Wykonawcy, którzy pozytywnie przeszli weryfikację wniosków, zostali zaproszeni do drugiego etapu przetargu i złożenia ofert. 

W pierwszym etapie przetargu złożone zostały wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostali Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa spełniały warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Termin składania ofert na powyższe odcinki upływa w dniu 28.05. 2015 r.

 

Przypominamy, że w dniu 10 kwietnia 2015 r. zaproszono już Wykonawców do drugiego etapu przetargów, na budowę drogi S5 dla odcinków Aleksandrowo – Tryszczyn oraz Jaroszewo – gr. województwa.

 

Na pozostałe odcinki drogi S5, zaproszenia do drugiego etapu przetargu, wysyłane będą do Wykonawców w kolejnych dniach.