Marek Niełacny - p.o. Dyrektora Oddziału

tel. +48 32 258 84 32

fax +48 32 259 87 10

 

Zbigniew Szweda - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji

tel. + 48 32 258 84 32

fax +48 32 258 95 01

 

Kamil Bułakowski - p.o. - Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami

tel. +48 32 208 62 23

fax +48 32 259 87 10

 

Łukasz Urych - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Ekonomiczno - Finansowych

tel. +48 32 208 62 23

fax +48 32 259 87 10