Przetarg na budowę drogi S5 - drugi etap

W dniu 10 kwietnia 2015 r. zaproszono Wykonawców do drugiego etapu przetargów, na budowę drogi ekspresowej S5 dla dwóch odcinków:

- Aleksandrowo – Tryszczyn 14,7 km ( zaproszono 19 Wykonawców )

- Jaroszewo – gr. województwa 25,1 km ( zaproszono 20 Wykonawców ). 

Wśród zainteresowanych są m.in.: firmy z Polski, Niemiec, Hiszpanii i Czech.

Wykonawcy, którzy pozytywnie przeszli weryfikację wniosków, zostali zaproszeni do drugiego etapu przetargu i złożenia ofert.

 

Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego oznacza, że w pierwszym, etapie złożone zostały wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostali wszyscy Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa spełniały warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania ofert na powyższe odcinki upływa w dniu 21.05. 2015 r.

 

Zaproszenia do drugiego etapu przetargu, na pozostałe odcinki drogi S5, wysyłane będą do Wykonawców w kolejnych dniach.