CELE i ZADANIA ODZIAŁU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku administruje siecią dróg krajowych o łącznej długości około 936 km (jezdnia prawa) oraz ok. 1000 km (w przypadku zliczenia dwóch jezdni) i obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa podlaskiego.

 

Do zadań Oddziału w Białymstoku należą sprawy związane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną wszystkich dróg krajowych oraz mostów na tych drogach, znajdujących się poza granicami miast na prawach powiatu ( na Podlasiu: Białystok, Łomża, Suwałki).

 

W skład Oddziału w Białymstoku wchodzi 6 rejonów pełniących na swoim terenie podstawowe zadania Oddziału. Siedziby Rejonów znajdują się w: Augustowie, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Łomży, Suwałkach i w Zambrowie.