Rusza wielkie liczenie pojazdów na drogach krajowych województwa

W roku 2015 rusza Generalny Pomiar Natężenia ruchu na wszystkich drogach krajowych, w tym także na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Pomiary prowadzone na zlecenie GDDKiA, realizowane będą od stycznia do grudniu, w specjalnie wyznaczonych i oznakowanych punktach na drodze.Pomiar prowadzony co 5 lat, obejmie istniejącą sieć dróg krajowych, z wyjątkiem odcinków przebiegających przez miasta na prawach powiatu ( Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz ), gdyż nie są one administrowane przez GDDKiA.
Rejestrowanie pojazdów prowadzone będzie od stycznia do grudniu, w specjalnie wyznaczonych i oznakowanych punktach. Cykl dzienny prowadzony będzie od godz. 6 do 22 a nocny od godz. 22 do 6 rano. Zebrane dane, z podziałem na kategorie pojazdów (rowery, motocykle, samochody osobowe, dostawcze o masie całkowitej do 3,5 t, ciężarowe powyżej 3,5 t bez przyczep, ciężarowe powyżej 3,5 t z przyczepami, autobusy i ciągniki rolnicze) pozwolą obliczyć średnie dobowe natężenie ruchu rocznego (SDRR).

 

 GDDKiA

 

W 2015 roku planuje się przeprowadzenie 9 pomiarów, w następujących terminach:
• I pomiar - 22 styczeń
• II pomiar - 17 marca
• III pomiar - 13 maja
• IV pomiar - 9 lipca
• V pomiar - 12 lipca
• VI pomiar - 18 sierpnia
• VII pomiar - 23 sierpnia
• VIII pomiar - 7 października
• IX pomiar - 6 grudnia
 

Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu stanowią jedną z najbardziej istotnych informacji o sieci drogowej administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych Autostrad w Bydgoszczy. Na ich podstawie podejmowane będą decyzje dotyczące budowy nowych i przebudowie istniejących dróg. Na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu podejmowane będą również decyzje związane z klasyfikacją dróg, ustalaniem ciągów dróg oraz ich priorytetów w sieci drogowej zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
 

Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 roku poznamy w przyszłym roku.