Zestawienie obiektów mostowych


MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY
I KŁADKI DLA PIESZYCH

Konstrukcja obiektów

Ilość

S
Długości

S
Powierzchni

[szt.]

[m]

[m2]

Trwałe

Stalowe

39

2 793

40 846

Z betonu zbrojonego (żelbetowe)

73

1 932

27 986

Z betonu sprężonego (strunobetonowe, kablobetonowe)

118

16 529

239 858

Betonowe, ceglane, kamienne

3

20

220

Drewniane

-

-

-

Tymcza-
sowe

Składane (stalowe)

-

-

-

Pływające

-

-

-

Inne (drewniane itp.)

-

-

-

 

razem

233

21 274

308 910

PRZEJŚCIA PODZIEMNE

12

362

2 784

TUNELE

7

224

1 922