Druki do pobrania


Druki zlecenia i zgłoszenia:

- Załącznik A ZLECENIE_kontrakt_obsługa lab

- Załącznik B ZGŁOSZENIE_kontrakt_obsługa lab

 

Protokoły pobrania Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych:
- Z 7.3/D-2.1/1  str. 1 - protokół pobrania próbek bitumicznych
- Z 7.3/D-2.1/1 str. 2 - protokół pobrania próbek bitumicznych

 

Protokoły pobrania Zespół Betonu i Materiałów Wiążących:
- Z 7.3/D-2.2/1 - protokół pobrania próbek mieszanki betonowej
- Z 7.3/D-2.2/2 - protokół pobrania/odebrania próbek betonowych

 

Protokoły pobrania Zespół Gruntów i Geotechniki:
- Z 7.3/D-2.4/1 - protokół pobrania próbek gruntu

 

Protokoły pobrania Zespół Kruszyw:
-  Z 7.3/D-2.5/1 str. 1 - protokół pobrania próbek kruszyw

- Z 7.3/D-2.5/1 str. 2 - protokół pobrania próbek kruszyw

- Z 7.3/D-2.5/2 - protokół pobrania próbek soli drogowej