Krajowy System Zarządzania Ruchem


Od dnia 20 listopada 2013 r. ropoczęła  funkcjonowanie internetowa platforma informacyjna dla przedsięwzięcia „Krajowy System Zarządzania Ruchem” . Platforma ma na celu umożliwienie dwustronnej komunikacji pomiędzy GDDKiA oraz podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem KSZR i rozwojem usług ITS w Polsce (firmy prywatne, instytucje naukowe, stowarzyszenia itp.). Na platformie zamieszczane będą materiały będące efektem pracy GDDKiA nad KSZR np:

  • specyfikacje techniczne,
  • opisy architektury KSZR,
  • mapy prezentujące zakładany zasięg terytorialny KSZR,
  • prezentacje dotyczące KSZR.

Platforma internetowa jest miejscem, na którym prezentowane będą informacje o planowanych spotkaniach przedstawicieli GDDKiA z poszczególnymi interesariuszami. Ważną częścią platformy internetowej jest forum KSZR, które będzie dawało możliwość zadawania pytań GDDKiA dotyczących KSZR, oraz będzie dawało możliwość dyskusji pomiędzy interesariuszami.

Zapraszamy do regularnego odwiedzania platformy internetowej KSZR.