Druki dotyczące lokalizacji urządzeń ,obiektów budowlanych i reklam niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz druki dotyczące zajęcia pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń i awariami


Druki dotyczące lokalizacji urządzeń ,obiektów budowlanych i reklam niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz druki dotyczące zajęcia pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń i awariami

1. Wniosek o wydanie zezwolenia  na zajęcie pasa drogowego  w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

2.  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu budowlanego lub reklamy w pasie drogowym lub poza pasem drogowym

3.  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

4. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę istniejącego zjazdu

5. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego  w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami  zarządzania  drogami lub potrzebami ruchu drogowego

6.  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

7.  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

8. Zawiadomienie o awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zlokalizowanych w pasie drogowym 

9. Protokół przekazania terenu pasa drogowego dla zajmującego pas drogowy

10. Protokół odbioru przekazanego pasa drogowego