Postepowanie konkursowe na Dzierżawę nieruchomości o nr ewidencyjnym 1318/7, zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 52 w km 62+080 (str. lewa) w m. Brody
Postepowanie konkursowe na Dzierżawę nieruchomości o nr ewidencyjnym 1318/7, zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 52 w km 62+080 (str. lewa) w m. Brody, na której położony jest parking, w celu częściowego zagospodarowania pod obiekt małej gastronomii oraz utrzymania czystości i porządku na terenie parkingu.