Wyniki konkursu na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 7