Ogłoszenie na rozbiórkę dwóch tam bobrowych na potoku Czarna w km 19+370 oraz w km 19+900 w miejscowości Żukowice Stare, gmina Lisia Góra wraz z usunięciem materiału, płoszenie bobrów i rozbiórka nowo powstających tam wraz z usunięciem materiału, montaż dwóch konstrukcji zabezpieczających przepływ wody w cieku i ich ewentualne przenoszenie w przypadku budowy tam bobrowych w nowych lokalizacjach.