Jesteśmy bliżej budowy wschodniej autostrady A2
Mazowiecki oddział GDDKiA ogłosił przetarg na przygotowanie projektu budowy autostrady A2 na wschód od Warszawy.

Ogłoszone dzisiaj postępowanie dotyczy przygotowania dokumentacji fragmentu trasy o długości 14,6 od węzła Lubelska do istniejącej autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Wybrany w drodze przetargu wykonawca ma dostarczyć koncepcję programową i materiały niezbędne do złożenia wniosku o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD). Dokumentacja opracowana przez firmę wyłonioną w przetargu będzie mogła zostać zoptymalizowana przez przyszłego wykonawcę tego odcinka autostrady A2, który powstanie w systemie „Projektuj i buduj”.

 

Autostrada będzie przedłużeniem planowanej trasy S2 na odcinku Puławska – Lubelska, czyli fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy.