Ogłosiliśmy przetarg na projekt i budowę S8 Radziejowice-Paszków
Oddział w Warszawie GDDKiA ogłosił przetarg ograniczony na kontynuację projektowania i rozbudowę 21,5 kilometrów drogi krajowej nr 8 pomiędzy Radziejowicami a Paszkowem do parametrów trasy ekspresowej.

Inwestycja została podzielona na dwa odcinki realizacyjne. Pierwszy o długości 9,9 km rozpoczyna się w Radziejowicach i kończy w Przeszkodzie a drugi biegnie od Przeszkody do Paszkowa na długości 11,6 km. Przetarg jest dwuetapowy. Pierwszy etap polega na sprawdzeniu złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pod względem formalnym. Termin złożenia wniosków mija 24.01.2014r. Na tym etapie oceniane będzie doświadczenie i potencjał techniczny, kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa wykonawcy. Chętni do realizacji inwestycji, w pierwszym etapie mogą złożyć wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dowolną ilość zadań. Ofertę cenową mogą złożyć na realizację jednego z odcinków. Wykonawcy, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu (maksymalnie 20 wykonawców w postępowaniu w zakresie każdego zadania) otrzymają zaproszenie do złożenia oferty, gdzie kryterium oceny ofert będzie nie tylko cena ale również termin realizacji jak i okres gwarancji. Zakres inwestycji przewiduje m.in. budowę: - drogi ekspresowej posiadającej 2 jezdnie po 3 pasy ruchu - 4 węzłów: Żabia Wola, Siestrzeń, Młochów i Nadarzyn - 13 wiaduktów - 3 mostów - 6 kładek dla pieszych - urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2015 – 2017.