Ruszył przetarg na budowę ostatniego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy

Mazowiecki oddział GDDKiA ogłosił przetarg na projekt i budowę kolejnego – ok. 18,5 km fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy, czyli drogi S2 od węzła Puławska do węzła Lubelska.Zadanie zostało podzielone na 3 odcinki realizacyjne:

- odcinek A, długości ok. 4,6 km od w. Puławska do w. Przyczółkowa z budową tunelu  pod Ursynowem

- odcinek B, długości ok. 6,45 km od w. Przyczółkowa do w. Wał Miedzeszyński wraz z mostem przez Wisłę

- odcinek C, długości ok. 7,45 km od w. Wał Miedzeszyński do w. Lubelska z budową estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym.

 

18,5-kilometrowy odcinek jest brakującym ogniwem warszawskiego ringu. Połączy autostradę A2 z drogą ekspresową S17 w kierunku Lublina.

 

Przetarg jest dwuetapowy. W pierwszym etapie złożone przez zainteresowane firmy wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostaną sprawdzone pod względem formalnym. Termin złożenia wniosków mija 28.02.2014r. Oceniane będzie doświadczenie i potencjał techniczny, kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa wykonawcy.

Chętni do realizacji inwestycji, w pierwszym etapie mogą złożyć wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  na dowolną ilość zadań. Ofertę cenową mogą złożyć na realizację jednego z odcinków.

 

Wykonawcy, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu (maksymalnie 20 wykonawców w postępowaniu) otrzymają zaproszenie do złożenia oferty, gdzie kryterium oceny ofert będzie nie tylko cena ale również okres gwarancji.

 

Na jesieni tego roku oddane do ruchu zostało 20 kilometrów POW od węzła Konotopa do węzła Puławska wraz z połączeniem z węzłem Marynarska. Inwestycja kosztowała 4,04 mld  zł (wraz z dokumentacją, wykupem gruntów, budową i nadzorem nad realizacją prac).

 

W ramach inwestycji przewidziana jest m.in. budowa:

- drogi ekspresowej posiadającej 2 jezdnie po 3 pasy ruchu

- tunelu pod Ursynowem

- mostu przez Wisłę

- estakad nad Mazowieckim Parkiem

- 4 węzłów „Ursynów”, „Przyczółkowa”, „Wał Miedzeszyński”, „Patriotów” oraz docelowo przewidziano dodatkowy węzeł „Czerniakowska Bis”, który usytuowany będzie na odcinku pomiędzy węzłami „Przyczółkowa” i „Wał Miedzeszyński”.

- urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Realizacja planowana jest na lata 2015-2019.