Wyniki postępowania konkursowego na "Dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 52

Wyniki postępowania konkursowego na "Dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej przy drodze krajowej nr52 w km 62+080 str.lewa w m. Brody (gmina Kalwaria Zebrzydowska), na której położony jest parking, w celu częściowego zagospodarowania i eksploatacji"