Podtrzymano decyzję lokalizacyjną dla obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego
Minister Infrastruktury podtrzymał wydaną przez Wojewodę Lubelskiego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17. Żadne z sześciu odwołań złożonych na wydaną 30 kwietnia 2009 roku decyzję lokalizacyjną nie przyniosło skutku.

Decyzja jest ostateczna w toku postępowania administracyjnego. Przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministra Infrastruktury w terminie 30 dni od jej doręczenia.


Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego ominie po wschodniej stronie miasto przez które obecnie przebiega droga krajowa nr 17 prowadząca z Warszawy do przejścia granicznego w Hrebennem. Planowana jest budowa odcinka drogi o długości 9,58 km, z dwoma węzłami zapewniającymi komunikację z Tomaszowem Lubelskim. W tym roku wypłacane będą odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę trasy i kontynuowane prace archeologiczne.


20.01.2010