Informacja o wykonaniu remontów i przebudów dróg w 2012 roku oraz realizacji planu w 2013 roku


W 2012 roku:

  • wykonano remonty na 375 odcinkach dróg o łącznej długości 848,8 km, za kwotę 525 492 tys. zł.;
  • wykonano przebudowy na 11 odcinkach dróg o łącznej długości 24,4 km, za kwotę 35 428 tys. zł.;
  • zakończono przebudowy (wzmocnienia) 5 obiektów mostowych o długości 90,8 mb. oraz prowadzono prace na 2 obiektach mostowych o łącznej długości 67,3 mb., wydatkowano środki w wysokości 28 042 tys. zł;
  • zakończono remonty 42 obiektów mostowych o łącznej długości 2 549,5 mb. oraz prowadzono remonty na 23 obiektach mostowych o długości 619,7 mb., wydatkowano środki w wysokości 109 136 tys. zł.