Węzłe Gdańsk Lipce otwarty


GDDKiAZ przyjemnością informujemy, że w dniu 14.12.2012 r. został otwarty dla ruchu węzeł Gdańsk Lipce na drodze ekspresowej S7 Południowej Obwodnicy Gdańska. Pierwsi kierowcy skorzystali z niego, jadąc rano do pracy. Dzięki otwarciu tego węzła dla ruchu użytkownicy jadący Południową Obwodnicą Gdańska zyskali dodatkowy zjazd do centrum Gdańska poprzez Trakt Św. Wojciecha czyli drogę krajową nr 91.

Na Południowej Obwodnicy Gdańska gotowy jest również węzeł Gdańsk Port, ale będzie on otwarty, kiedy zostanie ukończona Trasa Sucharskiego (zadanie realizowane przez miasto Gdańsk).

 

 

Przypomnijmy:

 

Południowa Obwodnica Miasta Gdańska to:

• 17,9 km drogi ekspresowej,

• 19 obiektów inżynierskich, w tym najdłuższa estakada w Polsce o długości 2780 m,

• 5 węzłów: Gdańsk Południe (Straszyn), Gdańsk Lipce, Gdańsk Port (Olszynka), Gdańsk Wschód (Przejazdowo), Żuławy Zachód (Koszwały)

Realizacja: październik 2009 r. – listopad 2012 r. (przejezdność czerwiec 2012 r.)

Koszt inwestycji: łączny koszt inwestycji wynosi 1 430 784 678,68 zł. Projekt finansowany jest ze środków Krajowego Funduszu Drogowego oraz współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Wkład Funduszu Spójności wynosi 85% kosztów kwalifikowanych tj. 1 055 458 402,93 zł;

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

Wykonawca: Konsorcjum firm Bilfinger Berger Budownictwo SA (lider) i Wakoz sp. z o.o.

Nadzór: Konsorcjum firm Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy sp. z o.o. (lider) i ECM Group Polska sp. z o.o. Projektant: Transprojekt Gdański sp. z o.o.