Zaskakujące wyniki natężeń ruchu na węźle Karczemki
Płynny przejazd przez węzeł Karczemki mimo znaczącego wzrostu ruchu! Taki wnioski płyną z badań porealizacyjnych przeprowadzonych na zlecenie GDDKiA.

GDDKiAPo zakończeniu każdej dużej inwestycji są przeprowadzane rutynowe pomiary natężeń ruchu, by obiektywnie zmierzyć efektywność zaplanowanych i zrealizowanych inwestycji. Takie badania zostały przeprowadzone po rozbudowaniu węzła Karczemki na drodze ekspresowej S6 Obwodnicy Trójmiasta. Okazało się, że samochodów przejeżdżających przez węzeł jest dużo więcej niż przed budową, ale przejazd odbywa się płynnie, bez zakłóceń nawet w godzinach szczytu komunikacyjnego. Aktualny pomiar porównano z danymi pochodzącymi z Generalnego Pomiaru Ruchu z 2010 r., a więc sprzed i z początku prowadzonej rozbudowy. Najwięcej wzrósł ruch na obu jezdniach na odcinku Karczemki – Straszyn: aż o 13 tys. pojazdów na dobę, dochodząc do 54.386 pojazdów na dobę. Od strony węzła Gdańsk Lotnisko (d. Matarnia) ruch zwiększył się o 7 tys. pojazdów, do 64.701 pojazdów.

 

Węzeł Karczemki jest węzłem zespolonym — składa się z dwóch węzłów. Obecnie przez tzw. mały węzeł Karczemki zlokalizowany na wjeździe/zjeździe z centrum handlowego przejeżdża 9.761 pojazdów na dobę. Wcześniej w tym miejscu znajdował się tylko zjazd/wjazd do centrum handlowego na jezdni prowadzącej do Gdyni. Kolejną nowością na węźle była tzw. łącznica półbezpośrednia, czyli droga prowadzącą z Gdyni w kierunku centrum Gdańska. Tą drogą przejeżdża 8.238 pojazdów na dobę.

 

— Cieszymy się, że zaplanowany przez nas i rozbudowany węzeł, największy w północnej Polsce, spełnił pokładane w nim nadzieje. Przeprowadzone badania są tego najlepszym i bezspornym dowodem — mówi Robert Marszałek, Dyrektor Oddziału w Gdańsku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad — Dzięki tej inwestycji współfinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poprawiła się przepustowość i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Inwestycja ma również pozytywny wpływ na środowisko, bo płynny ruch oznacza mniejsze zużycie paliwa i mniej szkodliwych związków emitowanych do atmosfery.

 

Warto przypomnieć, że przed rozpoczęciem prac łącznice czyli drogi zjazdowe z Obwodnicy w stronę ul. Kartuskiej były bardzo często zajęte przez samochody oczekujące na włączenie się do ruchu. W godzinach szczytu dochodziło nawet do bardzo niebezpiecznego odkładania się kolejki aut na jezdni głównej drogi ekspresowej. Obecnie tego nie ma.

 

— Należy zaznaczyć, że pełnego efektu komunikacyjnego nie byłoby, gdyby nie została zbudowana Trasa W-Z — inwestycja prowadzona przez władze Gdańska — tłumaczy dyrektor Robert Marszałek — Podkreślaliśmy to od początku, kiedy ważyły się losy finansowania obu projektów, a teraz każdy kierowca może doświadczyć tego na drodze.

 

 

----------------------------------------

 

GDDKiAInformacje dodatkowe:

W ramach rozbudowy węzeł Karczemki otrzymał kształt pełnej koniczyny. Powstało jedenaście wiaduktów, przepust i iluminowana w nocy kładka dla pieszych. Na Obwodnicy Trójmiasta został dobudowany trzeci pas ruchu na odcinku ok. 3,5 km dla obu jezdni. Łączna długość zbudowanych dróg to 13,9 km, w tym: 3,4 km Obwodnica Trójmiasta i 10,5 km to łącznice i drogi zbiorcze.

 

Koszt inwestycji: 267 391 884,22 zł (w tym 36 403 776,49 zł środki Auchan) Krajowy Fundusz Drogowy i współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko kwotą 173 932 648,46 zł;

 

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

Wykonawca: Budimex SA

Nadzór: Polski Rejestr Statków SA

Projektant: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

 

Kalendarium:

10.11.2006 r. – podpisanie umowy na projekty: koncepcyjny, budowlany i wykonawczy z Transprojektem Gdańskim Sp. z o.o. 14.09.2009 r. - wydana przez wojewodę pomorskiego decyzja zgody na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID)

12.03.2010 r. – podpisanie umowy między GDDKiA Oddział w Gdańsku a Budimex SA

23.03.2010 r. – przekazanie wykonawcy placu budowy

10.09.2010 r. – podpisanie umowy o dofinansowaniu inwestycji przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 15.05.2012 r. – zakończenie inwestycji