Trzy inwestycje GDDKiA nominowane!
Węzeł Karczemki, S7 Południowa Obwodnica Gdańska i Obwodnica Metropolitalna zostały nominowane do nagród Skrzydła Trójmiasta.

Trzy pomorskie przedsięwzięcia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zostały docenione i nominowane do nagród „Skrzydła Trójmiasta” przyznawanych przez regionalny portal internetowy Trojmiasto.pl za promowanie czynów, wydarzeń i przedsięwzięć, które powodują, że Trójmiasto staje się miejscem, gdzie lepiej się żyje, pracuje i wypoczywa. O nagrodzeniu danego przedsięwzięcia decydują internauci w głosowaniu na stronach internetowych portalu Trojmiasto.pl.

 

Nominowanymi przedsięwzięciami są:

 

GDDKiAW kategorii Metamorfoza Trójmiasta - węzeł Karczemki na S6 Obwodnicy Trójmiasta

„za stworzenie największego tego typu obiektu drogowego w północnej Polsce, który ułatwił poruszanie się nie tylko mieszkańcom Gdańska, Sopotu i Gdyni, ale wszystkim, którzy w podróżach po kraju przejeżdżają tranzytem przez Trójmiasto.”

http://skrzydla.trojmiasto.pl/Metamorfoza-Trojmiasta.html

  

GDDKiAW kategorii Sukces Trójmiasta - S7 Południowa Obwodnica Gdańska

„za powstanie najdłuższej w Polsce estakady drogowej - za dopięcie węzła komunikacyjnego wokół Trójmiasta od południa, ułatwienie wyjazdu w kierunku Warszawy oraz wyprowadzenie tranzytu z ulic Gdańska.”

http://skrzydla.trojmiasto.pl/Sukces-Trojmiasta.html

 

GDDKiAW kategorii Zielona Fala Trójmiasta - projektowana Obwodnica Metropolitalna

„za plan wybudowania nowej trasy, która ma odciążyć dotychczasową Obwodnicę Trójmiasta, coraz bardziej stającą się miejską aleją. Inwestycja ma ułatwić życie mieszkańcom Trójmiasta oraz jego zaplecza w pobliskich gminach.”

http://skrzydla.trojmiasto.pl/Zielona-Fala-Trojmiasta.html

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w głosowaniu!