Rozporządzenie w sprawie zezwoleń na przejazd

(Dz.U.2012.764)GDDKiA 

Rozporządzenie w sprawie zezwoleń na przejazd: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.