Przyjmujemy wnioski od usługodawców i dostawców
Komunikat GDDKiA Oddział w Gdańsku


Przypominamy, że do 19 września 2012 r. firmy, które zgodnie z ustawą z dnia 28 czerwca 2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2012 r., poz. 891), nie otrzymały należności w związku z realizacją zamówienia publicznego: Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Gdańsk (A1) – Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska)” mogą zgłaszać należności do GDDKiA Oddział w Gdańsku, który sporządza listę przedsiębiorców spełniających warunki określone w ustawie . Pierwsza informacja o uruchomieniu procedury ukazała się w prasie 29 sierpnia 2012 r. (w "Gazecie Wyborczej"). Przypominamy także o konieczności dołączenia wszystkich wymaganych ustawowo dokumentów. Szczegóły są w załączniku: do pobrania.

Informujemy, że wszelkie dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Oddziału GDDKiA w Gdańsku lub przesłać pocztą na adres:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Gdańsku

ul. Subisława 5

80-354 Gdańsk