Środowisko


1. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

2. Informacje dotyczące działań prowadzonych przez GDDKiA w zakresie ochrony środowiska

3. Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015

4. Ochrona płazów

5. Oceny oddziaływania na środowisko

6. Autostrady a środowisko

7. Natura 2000

8. Obwodnica Augustowa

9. Wyniki projektu pn.: „Ochrona przed hałasem drogowym” zrealizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia RID (Rozwój Innowacji Drogowych), finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad