RAPORT ROCZNY 2011 - KONFERENCJA PRASOWA
Zapraszamy na konferencję prasową Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 15 grudnia 2011 roku (czwartek) o godz. 11.00.

Budowa dróg szybkiego ruchu i modernizacja istniejącej sieci drogowej. Wykorzystanie na ten cel środków z budżetu krajowego oraz funduszy unijnych, a także pierwsze posumowanie działania systemu viatoll. To główne tematy, które zostaną omówione w czasie spotkania z dziennikarzami.

 

Zapraszamy na konferencję prasową, podczas której podsumujemy działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w roku 2011. Skupimy się na omówieniu postępów w pracach nad budową autostrad i tras ekspresowych. Przedstawimy też efekty programu poprawy bezpieczeństwa na drogach krajowych oraz plany inwestycyjne na przyszły rok.

 

W spotkaniu wezmą udział: Pan Lech Witecki - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz jego zastępcy - Pani Magdalena Jaworska, Pan Tomasz Rudnicki i Pan Andrzej Maciejewski.

 

Konferencja odbędzie się 15 grudnia br. (czwartek) o godz. 11.00 w Centrum Prasowym PAP przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie. Akredytacje na konferencję nie są wymagane.

 

Kontakt:

Urszula Nelken

Rzecznik prasowy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Ul. Żelazna 59 00-848 Warszawa

Tel. +48 22 375 87 93

www.gddkia.gov.pl

e-mail: unelken@gddkia.gov.pl