Może ruszać budowa obwodnicy Lublina w ciągu S17
Nieco ponad 1,1 mld zł będzie kosztować budowa dwóch odcinków drogi ekspresowej S17 stanowiących północnowschodnią obwodnicę Lublina. Ich wykonaniem zajmie się hiszpańska firma Dragados. Podpisane dzisiaj umowy zakończyły procedurę przetargową na budowę blisko 67-kilometrowego odcinka S17 od węzła Sielce k/Kurowa do początku obwodnicy Piask.

Hiszpańska firma zaoferowała najkorzystniejszą cenę na budowę dwóch odcinków S17, pomiędzy węzłami: Dąbrowica - Lubartów oraz Lubartów – Witosa, o łącznej długości blisko 23 km. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z trzema pasami ruchu pomiędzy węzłami Dąbrowica i Lubartów (na wspólnym przebiegu trzech dróg ekspresowych S12, S17 i S19) oraz dwoma pomiędzy węzłami Lubartów i Witosa (z rezerwą pod docelowy trzeci pas). Przebudowany zostanie także ponad 3-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 19 od granic Lublina w kierunku Lubartowa (droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu). Zbudowanych zostanie 51 odcinków dróg dojazdowych (o łącznej długości ponad 48 km) służących do obsługi ruchu lokalnego. Inwestycja wymaga budowy 30 obiektów inżynierskich w tym estakady o długości blisko 1 km przebiegającej nad doliną Bystrzycy Jakubowickiej w sąsiedztwie cennego przyrodniczo obszaru Natura 2000. Zbudowanych zostanie też ponad 24 km ekranów przeciwhałasowych. Wykonawca będzie miał 24 miesiące od podpisania umowy na oddanie trasy do użytkowania kierowcom.

 

Więcej informacji o odcinku pomiędzy węzłami Dąbrowica i Lubartów

Więcej informacji o odcinku pomiędzy węzłami Lubartów i Witosa

 

Najważniejsze informacje o S17 na odcinku Kurów – Lublin – Piaski:

Realizacja drogi ekspresowej o długości 66,8 km została podzielona na 5 kontraktów. Powstanie dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i rezerwą pod trzeci (pomiędzy węzłami Dąbrowica i Lubartów od razu w układzie docelowym z trzema pasami ruchu). Wjazd na drogę ekspresową będzie możliwy za pośrednictwem 11 bezkolizyjnych węzłów: Sielce, Kurów, Przybysławice, Bogucin, Dąbrowica, Jakubowice, Lubartów, Włodawa, Mełgiewska, Witosa i Świdnik.

Zakres prac obejmuje budowę:

- ponad 69 km drogi ekspresowej (uwzględniając wszelkie łączniki i fragment S19) oraz ponad 11 km dróg klasy GP i G

- 79 obiektów inżynierskich

- 66 przejść dla zwierząt (dużych, średnich i małych)

- ponad 130 km dróg dojazdowych obsługujących ruch lokalny

- ponad 60 km ekranów przeciwhałasowych

- 4 miejsc obsługi podróżnych

Czas realizacji – 24 miesiące od podpisania umowy na każdy z kontraktów.

 

Przypomnijmy, że budowę drogi ekspresowej S17 Kurów – Lublin – Piaski współfinansuje Unia Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu wynosi 3 561 958 989 zł, z czego dofinansowanie unijne 2 618 844 965 zł (85 proc. kosztów kwalifikowanych).