Mirosław Nicewicz - Dyrektor Oddziału

tel. +48 89 521 28 01

fax: +48 89 527 23 07

 

Jarosław Kaczor - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji

tel. +48 89 521 28 01

fax: +48 89 527 23 07

 

Andrzej Wądołowski - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Technologii

tel. +48 89 522 09 30

fax: +48 89 521 89 44

 

Jarosław Bera - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami

tel. +48 89 521 28 01

fax: +48 89 527 23 07

 

Jolanta Soroko - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Ekonomiczno-Finansowych

tel. +48 89 521 28 01

fax: +48 89 527 23 07