viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.2

Budowa Obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej nr 8

GDDKiA

 

Nr projektu wg Umowy o dofinansowanie: POIS.06.02.00-00-003/11
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 12.09.2011r.
Data podpisania aneksu nr 1 do UoD: 06.08.2012 r.
Całkowita wartość projektu wg UoD: 401 057 308,96 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 327 166 824,50 zł

Zobacz film
 

Decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego z dnia 02.10.2012 udzielono pozwolenia na użytkowanie drogi ekspresowej S8 w zakresie obu jezdni od km 575+550 do km 586+620 oraz drogi krajowej nr 63 na odcinku od km 164+600 do km 168+650.
W listopadzie 2012 roku obwodnica Zambrowa i Wiśniewa została oddana do ruchu jako droga ekspresowa.
 

Opis inwestycji:
Projekt był częścią zadania polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S8 na odcinku Wyszków-Białystok znajdującego się na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pod numerem POIiŚ 6.2-4. pod nazwą „Przebudowa do parametrów drogi ekspresowej S8, odcinek Wyszków - Białystok, odc. Jeżewo - Choroszcz - Białystok, obw. m. Zambrów i m. Wiśniewo”. Inwestycja objęta projektem zlokalizowana była w północno - wschodniej Polsce, w województwie podlaskim, na terenie powiatu zambrowskiego, w mieście i gminie Zambrów oraz w gminie Kołaki Kościelne. Projekt polegał na budowie w standardzie drogi ekspresowej obwodnicy miasta Zambrowa i miejscowości Wiśniewo w ciągu drogi krajowej nr 8 (11,07 km; od km 575+550 do km 586+620). W ramach projektu budowany był również odcinek drogi krajowej nr 63 o długości 4,05 km, stanowiący niezbędny i nieodłączny element projektu w postaci podłączenia obwodnicy do istniejącej drogi krajowej.
 

W ramach inwestycji wykonano m. in. następujące roboty:
− wybudowano odcinek drogi ekspresowej S8 o długości 11,07 km ;
− wybudowano 2 węzły drogowe;
− wybudowano odcinek drogi krajowej nr 63 o długości 4,05 km, stanowiący podłączenie obwodnicy do istniejącej drogi krajowej;
− wybudowano obiekty inżynieryjne (mosty, przejścia dla zwierząt, przepusty);
− przebudowano lokalny układ drogowy;
− przebudowano istniejącą infrastrukturę (kanalizacyjno-wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna);
− wybudowano urządzenia ograniczające oddziaływanie drogi na środowisko (kanalizacja deszczowa, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt);
− urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego ( bariery ochronne stalowe, oznakowanie poziome i pionowe drogi)

 

Głównymi celami projektu były: 

Realizacja projektu zakładała rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa, przyczyniła się do uzyskania wielu korzyści społeczno-ekonomicznych pozytywnie wpływających na funkcjonowanie lokalnej społeczności i podnoszenie poziomu konkurencyjności województwa podlaskiego.

Na skutek realizacji inwestycji nastąpiła poprawa dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski oraz poprawę połączeń komunikacyjnych głównych miast województw wschodniej Polski z pozostałą częścią kraju. W dalszej perspektywie realizacja projektu stanowiła element infrastruktury drogowej, który przyczynił się do poprawy dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych.

 

W szczególności realizacja projektu przyczyniła się m.in. do

- wyeliminowania problemów komunikacyjnych utrudniających rozwój społeczno-gospodarczy;

- przejęcia części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;

- odsunięcia ruchu ciężkiego od obszarów mieszkaniowych;

- zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom projektowanej drogi;

- poprawy warunków ruchu (przepustowości, strat czasu);

- zapewnienia sprawnego dostępu drogowego do głównych ośrodków miejskich położonych

na terenie województwa podlaskiego;

- zapewnienia komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej drogi;

- poprawy społecznej, ekonomicznej i przestrzennej spójności z krajami Unii Europejskiej;

na poziomie lokalnym i regionalnym;

- poprawy powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym, poprawa dostępności do centrów rozwojowych regionu.

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:
Tytuł kontraktu:
Budowa Obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowejnr 8 w lokalizacji od km 575+550 do km 586+620 i w ciągu drogi krajowej nr 63 w lokalizacji od km 164+600 do km 169+452 wraz z przebudową i budową niezbędnych obiektów i urządzeń służących do utrzymania dróg krajowych i transportu drogowego oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej

  • Data podpisania umowy: 09.11.2009 r.
  • Numer umowy: 9/D/2009
  • Wykonawca: Bilfinger Berger Budownictwo S.A.
  • Wartość: 266 934 023,02 zł netto
  • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 22 miesiące - bez wliczania okresu od 15 grudnia do 15 marca + 38 dni kalendarzowych tj. 31.07.2012 r. zgodnie z podpisanym Aneksem nr 4 z dnia 28.06.2012 r.  Zasadnicze roboty zakończono 30.10.2012 r. Okres zgłaszania wad zakończył się 29.10.2013 r.

Tytuł kontraktu:
Świadczenie usług związanych z zarządzaniem projektem w zakresie „Budowy Obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej nr 8 w lokalizacji od km 575+550 do km586+620 i w ciągu drogi krajowej nr 63 w lokalizacji od km 164+600 do km 169+452 wraz z przebudową i budową niezbędnych obiektów i urządzeń służących do utrzymania dróg krajowych i transportu drogowego oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót

  • Data podpisania umowy: 25.09.2009 r.
  • Numer umowy: 18/U/2009
  • Wykonawca: Konsorcjum w składzie: Lider: GRONTMIJ Polska Sp. z o.o. ; Partner: LAFRENTZ Polska Sp. z o.o.
  • Wartość: 3 208 154,00 zł netto
  • Czas realizacji zgodnie z umową i aneksem nr 4: 52 miesiące, licząc od daty podpisania umowy