viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S8 Syców-Kępno-Wieruszów

Droga krajowa nr 8 o znaczeniu międzynarodowym przenosiła bardzo duże natężenie ruchu wynoszące 14 000 pojazdów na dobę oraz łączyła Warszawę i Łódź z Wrocławiem. Ponadto przedmiotowy odcinek byłej DK8 był niemal całkowicie zabudowany, m.in.: Chobanin, Nowy Ochędzyn, Kolonia Sokolniki, Sokolniki.

Powyższa sytuacja stwarzała bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego oraz duże uciążliwości dla mieszkańców z tytułu hałasu, drgań i zanieczyszczeń powietrza. Wybudowana droga ekspresowa przebiega równolegle do byłej już drogi DK8 poza zabudową przez tereny rolnicze. Odcinek rozpoczyna się za węzłem „Wieruszów”, a kończy na istniejącej drodze krajowej nr 14 Walichnowy – Łódź. Węzeł drogowy na drodze nr 14 będzie budowany w ramach następującego odcinka drogi.

  GDDKiA

 

 

 

 

Wybudowana droga ekspresowa rozpoczyna się na końcu istniejącej obwodnicy Sycowa i przebiega przez powiat kępiński, tzw. śladem planowanej w przeszłości autostrady A8. Projektowany odcinek kończy się za miejscowością Wieruszów. Węzeł „Wieruszów” wymaga połączenia łącznikiem z istniejącą drogą krajową nr 8 – końcem obecnej obwodnicy miasta.

 

45 kilometrowy odcinek S8 zrealizowany został na terenie dwóch województw: łódzkiego oraz wielkopolskiego. Inwestycja została podzielona na 3 odcinki: Syców- Kępno, Kępno-Wieruszów, Wieruszów – Walichnowy. Pierwszy i większa część drugiego odcinka zlokalizowana jest na terenie Wielkopolski. Tutaj wykonawcą było Konsorcjum firm:Mota -Engil Central Europe S.A.- lider, Mota Engil, Engenharia e Construcao S.A.-partner. Pracę rozpoczęły się w styczniu 2012 roku. W ramach kontraktu Wykonawca na terenie wielkopolski wybudował: ponad 23 kilometry drogi ekspresowej S8-dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas, 2 węzły drogowe Bralin i Kępno, wiadukty drogowe, urządzenia ochrony środowiska w tym przejścia dla zwierząt, przepusty, sieć dróg dojazdowych i poprzecznych. W ramach tego zadania wykonano przebudowę: urządzeń elektroenergetycznych , teletechnicznych, sieci gazowej, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Za realizację całego zadania odpowiedzialny był opolski oddział GDDKiA, na barkach poznańskiego Oddziału GDDKiA spoczywało wykonanie projektów, uzyskanie Decyzji Środowiskowej -DŚU, ZRID, przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz wypłata odszkodowań za 1827 działek na podstawie decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Całkowita wartość projektu to 1 274 800,00 zł. Wartość dofinansowania z UE ponad 1 000 000,00 zł.

 

W I kwartale 2014 roku prowadzone będą działania na S8 związane z pracami wykończeniowymi poza korpusem drogi oraz nasadzeniami zieleni.

 

 

Podstawowe parametry techniczne:

długość odcinka - 30,0 km

klasa drogi - kl. S ekspresowa dwujezdniowa

nośność nawierzchni - kategoria ruchu KR-6, 115 kN/oś

ilość obiektów mostowych - 15 wiaduktów,

 

Decyzje:

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - 23.02.2011 r.

dokumentacja geologiczno-inzynierska - 23.12.2010 r.

dokumentacja hydrogeologiczna:

odcinek wielkopolski - 14.10.2010 r.

  odcinek łódzki - 25.10.2010 r.

  - pozwolenia wodno-prawne:

odcinek wielkopolski - 31.03.2011 r.

odcinek łódzki - 05.04.2011 r.

ZRID - IV kwartał 2011 r.

 

Zrealizowane etapy przygotowania inwestycji:

studium techniczno - ekonomiczne - środowiskowe etap II

koncepcja programowa KP

projekt budowlany

projekt wykonawczy

dokumentacja przetargowa

  

Realizacja inwestycji:

Zadanie realizowane jest bezpośrednio przez GDDKiA Oddział w Opolu.

ogłoszenie przetargu etap II - 08.06.2011 r.

otwarcie ofert - 05.08.2011 r.

podpisanie umowy z wykonawcą - IV kwartał 2011 r.

oddanie do ruchu 21.12.2013 r.

 

Informacje powiązane:

1. S8 oddana do ruchu.

 

Zapraszamy do odwiedzenia powstałej we współpracy z Nadzorem Inwestorskim strony internetowej gdzie sprawdzić można postęp prac, galerię z placu budowy oraz zapoznać się z opisem kontraktu na budowę drogi ekspresowej S8 Syców - Kępno - Walichnowy :

 

http://s8-sycow-walichnowy.pl/

 

Plan orientacyjny

 

Galerie z placu budowy:

- postęp robót: luty 2012 r.

- postęp robót: marzec 2012 r.

- postęp robót: kwiecień 2012 r.

- postęp robót: maj 2012 r.

- postęp robót: czerwiec 2012 r.

- postęp robót: lipiec 2012 r.

- postęp robót: sierpień 2012 r.

- postęp robót: październik 2012 r.

- postęp robót: listopad 2012 r.

- postęp robót: grudzień 2012 r.

- postęp robót: styczeń 2013 r.

- postęp robót: luty 2013 r.

- postęp robót: marzec 2013 r.

- postęp robót: kwiecień 2013 r.

- postęp robót: maj 2013 r.

- postęp robót: czerwiec 2013 r.

- postęp robót: lipiec 2013 r.